Yellow Store

Colectare CNP

 

Colectare CNP Persoane fizice

 

Conform Ordinului ANAF nr. 3769/2015  firmele sunt obligate să raporteze CNP-ul clienților.

Potrivit legislației în vigoare, codurile numerice personale constituie date cu caracter personal, care se referă la orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale).

Conform Legii 677/2011 prelucrarea CNP-urilor sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate să aibă loc în situația în care:

  • Persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul;
  • Prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală.

 

Legislația prevede că autoritatea de supraveghere poate să stabilească şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute mai sus, numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Conform Legii 677/2011, consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

  • când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
  • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
  • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
  • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
  • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
  • când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
  • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării