Regulament campanie Mai bine cu Nikon

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Mai bine cu Nikon”

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania „Mai bine cu Nikon” (numită în cele ce urmează şi " Campania") este organizată de S.C. NYS Experience S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, etaj 3, camera 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI RO29704683, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. NYS Experience S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea „Mai bine cu Nikon”.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 7 mai - 3 iunie 2019, în magazinul Yellow Store şi pe https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon, pentru aparatele foto Nikon, obiectivele NIKKOR şi accesoriile foto achiziţionate în perioada mai sus menţionată, denumite în continuare „Produsele”.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă aparatele foto Nikon, obiectivele NIKKOR şi accesoriile foto achiziţionate din magazinul Yellow Store sau de pe https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe website-ul https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – preţ unic net pentru produsele semnalizate în magazinul Yellow Store sau pe https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon, în perioada 7 mai -  3 iunie 2019. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în ziua Campaniei de la magazin sau de pe https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon.

Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Produsele achiziţionate în ziua Campaniei vor fi semnalizate în magazinul participant, cât şi în pagina https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon. Acest preţ va fi valabil doar în zilele Campaniei.

Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă.

Produsele din campania „Mai bine cu Nikon” vor fi disponibile în magazinul participant şi în pagina https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon în limita stocului existent în aceeaşi zi, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei. Produsele disponibile la precomandă vor fi livrate în termen de 14 - 30  zile de la comanda fermă, în funcţie de stocul furnizorului. Se consideră comandă fermă după achitarea unui avans de minim 10% din valoarea comenzii.

Campania „Mai bine cu Nikon” nu se cumulează cu alte promoţii.

Produsele participante nu beneficiaza de bundle.

Fiecare Participant va putea să achiziţioneze din magazinul Yellow Store sau de pe https://shop.yellowstore.ro/mai-bine-cu-nikon produse la preţul din campanie cu următoarele limitări: un aparat foto DSLR Nikon pe o singură comandă şi maxim zece produse diferite pe o singură comandă.

Participanţii pot alege să ridice comenzile plasate online din magazinul Yellow Store Baneasa Shopping City (Sos. Bucuresti-Ploiesti 42D, sector 1, Bucuresti, Program L – D: 10:00 – 22:00), după primirea pe e-mail sau telefonic a confirmării comenzii.

Comenzile achitate online garantează existenţa produsului în stoc şi livrarea lui în cel mai scurt timp posibil. Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face în ordinea plasării comenzii.

Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură.

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la comenzi@yellowstore.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit în magazinul Yellow Store şi pe site-ul https://shop.yellowstore.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.