Regulament campanie precomanda Nikon D7500

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “PRECOMANDA LA NIKON D7500”

Perioada campaniei: 30 mai – 15 iunie 2017

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “PRECOMANDA LA NIKON D7500” (numita în cele ce urmează si "Campania") este organizată de S.C. Skin Media S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8241/2000, CUI 13348504, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16919. În continuare, S.C. Skin Media S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea “PRECOMANDA LA NIKON D7500”.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul Romaniei în perioada 30 mai – 15 iunie 2017, în magazinele participante, pentru aparatele foto Nikon D7500 body, Nikon D7500 KIT 35mm F/1.8G AF-S DX , Nikon D7500 KIT 18-140mm VR achizitionat in perioada mai sus mentionata, denumite in continuare („Produsele”).

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă aparatele foto Nikon D7500 body, Nikon D7500 KIT 35mm F/1.8G AF-S DX, Nikon D7500 KIT 18-140mm VR.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoane juridice si persoanele fizice, ce au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei, potrivit Art. 2.2 de mai sus si care achizitioneaza aparatele mentionate la Articolul 3.

 

Articolul 5. Descrierea promotiei

Pentru fiecare precomanda de aparat foto Nikon D7500 body sau Nikon D7500 KIT 35mm F/1.8G AF-S DX  sau D7500 KIT 18-140mm VR facuta in magazinele partenere, clientul va achita un avans de 10% din pretul afisat in fiecare magazin partener. In urma confirmarii platii, clientul primeste BONUS un obiectiv 35mm f/1.8G AF-S DX NIKKOR, care se va livra odata cu aparatul foto Nikon D7500 body sau Nikon D7500 KIT 35mm F/1.8G AF-S DX  sau D7500 KIT 18-140mm VR comandat.

Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Produsele trebuie achizitionate de Participanti pe Durata Campaniei de la magazinele participante.

Art. 5.2 Fiecare participant se califica pentru a primi bonusul in urma achitarii a 10% din valoarea Nikon D7500 body sau Nikon D7500 KIT 35mm F/1.8G AF-S DX sau D7500 KIT 18-140mm VR.

Art. 5.3. BONUSUL se livreaza la achitarea integrala a aparatului foto Nikon D7500 body sau Nikon D7500 KIT 35mm F/1.8G AF-S DX  sau D7500 KIT 18-140mm VR, in magazinul de la care a achizitionat Produsele.

Art. 5.4 Promotia se desfasoara in limita stocului disponibil.

 

Articolul 6. Taxe si impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamatie având ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la skin@skin.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

Art. 9.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.nikonisti.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.