Regulament Sistem de Bonusare prin Galbeni

Definitii

Organizator” inseamna  SC NYS EXPERIENCE SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Ocna Sibiului 46-48, et. 3, cam. 1, Sector 1.

Campania” inseamna Sistemul de Bonusare prin Galbeni prin care se ofera posibilitatea Participantilor de a acumula Galbeni pe care sa ii poata folosi ulterior in achizitia de produse pe Site.

"Galbenii” reprezinta recompensa pe care o primesc Participantii pentru achizitiile desfasurate pe Site sau in magazinele Yellow Store de pe teritoriul Romaniei.

Regulament” inseamna toate si oricare din regulile campaniei in vigoare, in orice moment pe parcursul desfasurarii acestuia.

Participant” inseamna orice persoana fizica domiciliata in Romania, care: (i) a implinit varsta de 18 ani, (ii) a acceptat toti termenii si conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele personale; (iii) si-a creat un cont de utilizator pe Site si a acceptat termenii si conditiile, precum si politica de confidentialitate afisate pe Site.

”Site” reprezinta platforma https://shop.yellowstore.ro pe care participantii isi desfasoara activitatea.

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania privind Sistemul de Bonusare prin Galbeni (numita in cele ce urmeaza si "Campania") este organizata de SC NYS EXPERIENCE SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Ocna Sibiului 46-48, et. 3, cam. 1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI 29704683, operator de date cu caracter personal, in sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. In continuare, SC NYS EXPERIENCE SRL va fi denumita “Organizator“.

Art. 1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru orice Participant la Campanie. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public pe Site conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, cu obligatia de a anunta publicul despre aceste modificari.

 

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.

Art. 2.1. Campania promotională poarta denumirea “Sistem de Bonusare prin Galbeni.

Art. 2.2. Campania se desfasoara pe Site si in magazinele Yellow Store de pe teritoriul Romaniei.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Participa la Campanie toate produsele comercializate pe Site si in magazinele Yellow Store de pe teritoriul Romaniei.

 

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art. 4.1. De aceasta Campanie beneficiaza doar persoanele fizice, care (i) au împlinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei, potrivit Art. 2.2 de mai sus, (ii) au acceptat toti termenii si conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele personale; (iii) si-au creat un cont de utilizator pe Site si au acceptat termenii si conditiile, precum si politica de confidentialitate afisate pe Site; si (iv) care achizitioneaza produse pe Site si in magazinele Yellow Store de pe teritoriul Romaniei.

 

5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

Art. 5.1. Sistemul de Bonusare prin Galbeni da dreptul Participantului de a acumula Galbeni in momentul efectuarii unei achizitii de produse de pe Site sau in oricare din magazinele Yellow Store de pe teritoriul Romaniei. Aceste achizitii genereaza un anumit numar de Galbeni pe care Participantul ii poate vedea in contul personal si ii poate utiliza pentru a obtine discounturi la achizitiile viitoare. Galbenii acumulati nu pot fi transferati sau schimbati in bani.

Art. 5.2. Mecanismul Campaniei

Participantul poate acumula Galbeni prin urmatoarele actiuni desfasurate in Site:

- la achizitionarea produselor de pe Site, va primi 50% in Galbeni din pretul platit pe factura si fara a se lua in calcul costul de transport, daca produsul achizitionat in momentul respectiv nu beneficiaza de o alta reducere sau 20% in Galbeni din pretul platit pe factura si fara a se lua in calcul costul de transport, daca produsul achizitionat in momentul respectiv beneficiaza de o alta reducere. Valoarea bonusului acordat in Galbeni va fi mentionata cu privire la fiecare produs afisat pe Site, in pagina de produs. Procentul dupa care se calculeaza bonusul acordat sub forma de Galbeni prin raportare la pretul produsului variaza in functie de campaniile de vanzare organizate pe Durata Campaniei de Organizator. Intodeauna Galbenii se recalculeaza la valoarea finala a facturii cu discount aplicat (in cazul in care in pasul de finalizare a comenzii sunt aplicate vouchere de reducere, atunci numarul de Galbeni acordati va fi recalculat in functie de valoarea discountului aplicat). 

In cazul in care produsul este returnat, valoarea echivalenta a Galbenilor va fi anulata din cont. In cazul returului din service, pentru produse defecte care nu se mai pot repara de catre furnizor, Galbenii nu se pierd.

Participantii nu vor avea dreptul de a solicita din partea Organizatorului un bonus in Galbeni diferit de cel afisat pe Site la momentul cumpararii produsului pentru care au fost atribuiti.

Fiecare 10 Galbeni echivaleaza cu o reducere de 1 leu si pot fi folositi pentru achizitionarea oricarui produs din Site.

Galbenii care provin din achizitii de produse pot fi folositi dupa 30 de zile de la momentul achizitiei, pentru urmatoarea achizitie. Participantul va vedea in contul sau atat Galbenii activi, pe care ii poate folosi, cat si Galbenii inactivi pentru care nu a expirat perioada de gratie de 30 de zile (acestia nu pot fi folositi in achizitie).

Participantul va gasi in pagina de produs valoarea Galbenilor pe care ii va primi in cont daca achizitioneaza produsul.

Art. 5.3 La achizitia oricarui produs din Site, Participantul poate folosi Galbenii activi din cont reducand astfel pretul final al produsului dupa urmatoarele reguli:

- cu Galbenii din cont se poate obtine o reducere de pana la 30% din valoarea facturii

- sistemul ii va propune automat Participantului valoarea maxima de Galbeni pe care o poate folosi, fara ca acesta sa fie insa obligat sa-i foloseasca pe toti. Participantul poate oricand sa reduca numarul de Galbeni pe care-i foloseste

- in cazul in care la achizitionarea produselor de pe Site se folosesc Galbeni care provin din achizitii anterioare, Participantul nu va primi in contul sau alti Galbeni pentru achizitia respectiva

Art. 5.4 Participantul poate utiliza pe site si Galbeni acumulati prin intermediul altor site-uri care apartin Organizatorului.

Art. 5.5 La achizitionarea produselor de pe Site, Galbenii se pot cumula cu alte vouchere de discount.

 

Articolul 6. Durata si incetarea Campaniei

Art. 6.1. Campania se desfasoara pe o perioada nedeterminata. Galbenii acumulati si validati pe durata Campaniei si nefolositi se pierd dupa un an de zile de la activarea lor.

Art. 6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau suspenda Campania. In oricare dintre aceste cazuri, Participantii vor fi informati si niciun Participant nu va avea niciun fel de recurs impotriva Organizatorului, pentru niciun motiv legat se suspendarea sau modificarea Campaniei. Nicio modificare sau suspendare nu da dreptul la indemnizatii sau despagubiri de orice fel in beneficiul Participantilor.

Art. 6.3. Organizatorul este privat de orice responsabilitati pentru toate consecintele, directe sau indirecte ale eventualelor disfunctionalitati ale Campaniei. Organizatorul va face cu toate acestea eforturi pentru a permite Participantilor sa beneficieze de Galbenii acumulati pana la momentul respectiv in cazul unor disfunctionalitati.


Articolul 7. Protectia datelor cu caracter personal.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de Participanti prin Formularul de inscriere, in scopul derularii activitatii de reclama, marketing, publicitate, oferte. Datele vor fi dezvaluite partenerilor contractuali din Romania, in scopul mentionat in prezentul Regulament. Pe viitor, aceste date vor permite tinerea la curent a Participantilor cu activitatile desfasurate. Conform Legii nr. 677/2001 posesorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Posesorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se poate adresa  o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Organizatorului. De asemenea, ii este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei. Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii de stat se va face numai in cazul in care Organizatorul este obligat la aceasta conform legislatiei romane in vigoare.

 

Articolul 8. Forta majora. Caz fortuit

Art. 8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi prevazut si nici impiedicat sau evitat de catre Organizator din motive independente de vointa sa, care atrage imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici împiedicat de catre Organizator.

Art. 8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care această indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie cazul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

Articolul 9. Litigii

Art. 9.1. Orice reclamatie avand ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la comenzi@yellowstore.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 9.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Articolul 10. Intreruperea Campaniei

Art. 10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor Participantii prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

Art. 10.2. In situatia in care Campania este intrerupta sau suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile Campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 11. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 11.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe Site-ul oficial al Organizatorului (www.yellowstore.ro) pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 11.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor prezentului Regulament si a aplicarii  acestora in ceea ce priveşte Campania.