Regulamentul concursului Toamna

Acesti termeni si conditii reglementeaza modul in care aveti dreptul sa accesati si sa utilizati serviciile asociate concursului “Toamna” denumit in continuare "Concursul". Pentru a utiliza acest concurs trebuie sa cititi si sa acceptati toti termenii si toate conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele personale.

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “Toamna”, este organizată de S.C. NYS Experience S.R.L., cu sediul în Str. D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 2, sector 1, București, 010361, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI RO29704683, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. NYS Experience S.R.L. va fi denumită “Organizator”. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament.

ART. 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi organizat si se va desfasura in perioada 3.11.2020-9.11.2020 pe Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/)

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care a implinit varsta de 14 ani la data inceperii Concursului. Prin inscrierea la acest concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani garanteaza ca detin acordul parintilor de a participa in Concurs. Toti participantii trebuie sa aiba conturi de Facebook reale, active si care sa le apartina. Angajatii NYS EXPERIENCE S.R.L si ai companiilor partenere care promoveaza acest concurs, precum si rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la concurs. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Nu pot participa la acest concurs persoanele care au castigat un concurs organizat de NYS EXPERIENCE in cele 6 luni anterioare perioadei de desfasurare a prezentului concurs.

ART. 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Pe perioada de desfasurare a concursului, atât fanii paginii Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) cat si cei care nu sunt in prezent fani pot participa la concurs si pot castiga premiul oferit in cadrul concursului.

ART. 5. PREMII

Premiul oferit este un Set de insigne aniversare Nikon 100 de Ani, Editie limitata. Premiul nu se va putea schimba in bani sau inlocui cu alte produse.

ART. 6. MECANISMUL DE PARTICIPARE

Pe perioada de desfasurare a concursului atât fanii paginii Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) cat si cei care nu sunt in prezent fani se inscriu la concurs astfel: 1. Se asigura ca sunt fanii paginii Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) 2. Inscriu in comentariile postarii care anunta concursul de pe pagina Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) o fotografie realizata de ei, avand latura mare de minima 1000px care sa corespunda temei propuse, “Toamna” 3. Accepta ca fotografia inscrisa de ei in concurs sa poata fi votata de public prin intermediul mecanismului „Like” al Facebook. 4. Iau la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://shop.yellowstore.ro Atentie! Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs: fotografiile care nu respecta tema si specificatiile concursului, fotografiile si/sau comentariile care lezeaza bunul simt sau imaginea unei terte persoane, fotografiile neclare sau realizate in conditii tehnice precare, fotografiile pentru care participantul nu detine drepturi de autor. Sunt descalificate persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Orice tentativa de fraudare de orice natura menita sa lezeze imaginea organizatorului sau a unei terte persoane vor fi eliminate din concurs, iar in cazul identificarii tentativelor de frauda in scopul castigarii premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere urmarirea de catre catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Persoanelor care vor incerca sa fraudeze concursul li se va restrictiona accesul in aplicatie. Premiul va fi expediat castigatorului care a urmat toti pasii stabiliti in prezentul regulament.

ART. 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Va fi desemnat caștigator participantul care a respectat pasii descrisi la Art. 6 Mecanismul de participare și a cărui fotografie s-a incadrat in tema si cerintele concursului si a obtinut la incheierea perioadei de desfășurare a concursului cele mai multe aprecieri din partea publicului. Castigatorul va fi anuntat prin mesaj privat pe Facebook. În cazul în care mai multi participanti intrunesc la finalul concursului un acelasi numar maxim de aprecieri, desemnarea câștigătorului dintre aceștia va fi făcută printr-o extragere realizată prin www.random.org. Castigatorul este de acord sa furnizeze Organizatorului, in maxim 48 de ore de la contactare, probe prin care sa dovedeasca faptul ca fotografia cu care a participat in concurs este realizata de el și orice alte informatii considerate necesare pentru validarea sa drept castigator. Castigatorul este de acord sa posteze pe profilul lui personal de Facebook o poza cu premiul castigat si sa eticheteze pagina Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/). Organizatorul isi rezerva dreptul de a distribui fotografia castigatoare pe pagina de Facebook Yellowstore si/sau pe story-ul acesteia.

ART. 8. ACORDAREA PREMIULUI

Castigatorul va fi anuntat printr-un mesaj privat pe Facebook. Organizatorul va solicita datele de identificare ale castigatorului si orice alte informatii considerate necesare pentru validarea acestuia. Livrarea premiului se va face in maxim 30 de zile de la primirea datelor complete de la castigator. In cazul in care castigatorul nu poat fi premiat din motive independente de organizator (nu furnizeaza aceste informatii intr-un interval de 48 ore, nu poate dovedi ca fotografia castigatoare este realizata de el etc), Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene si va desemna castigator participantul cu următoarea fotografie clasata in functie de numarul de voturi primite din partea publicului, care va fi contactat dupa ce vor trece cele 48 de ore de la anuntarea primului castigator. Premiul va fi insotit de un proces verbal de predare-primire pe care persoana castigatoare are obligatia de a-l semna si transmite Organizatorului pe adresa de mail comenzi@yellowstore.ro cu mentiunea “Concurs Toamna.” Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice premiu oricarui participant pentru orice motiv si in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa pe Facebook si in cadrul concursului. Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita alte modificari. Fotografiile premiului sunt cu titlu de prezentare. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

ART. 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul este inregistrat in Registrul General la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Operator de Date cu Caracter Personal cu nr: 26931 si respecta legislatia in vigoare in acest domeniu in Romania si Uniunea Europeana. Prin inscrierea la concurs intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Organizatorul va solicita dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii necesare pentru identificarea dumneavoastra personala: (a) numele si prenumele dvs., (b) adresa de e-mail valida, (c) adresa de livrare corecta si completa, (d) numar de telefon (e) id Facebook, (f) copie act identitate. Scopul solicitarii acestor informatii de catre Organizator este de a mentine contactul cu dumneavoastra pentru comunicari viitoare despre oferte si alte concursuri accesabile de pe site-ul shop.yellowstore.ro. Dupa colectarea datelor dvs., Organizatorul: nu va instraina, inchiria sau vinde informatiile de identificare personala a dumneavoastra catre terti in scopuri de marketing si publicitate. Nu va furniza unor terti datele dvs. de contact fara acordul dvs., cu exceptia cazurilor in care sunt solicitate de institutii ale statului legal abilitate (cu rol de control, etc) va securiza informatiile esentiale pe care le furnizati, prin protocoale standard si tehnologii corespunzatoare.

ART. 10. INCETAREA SERVICIULUI

Sunteti de acord ca Organizatorul poate, in orice moment, fara notificare prealabila, sa intrerupa accesul dvs. la concursul online, din cauze care pot fi, fara a se limita la: (a) incalcarea de catre dvs. a prevederilor prezentului document si a indrumarilor pe care le cuprinde, (b)solicitari ale institutiilor guvernamentale si impuneri ale legii, (c) solicitarea dvs. Expresa, (d) probleme si aspecte tehnice neprevazute. Sunteti de acord ca intreruperea furnizarii serviciului va fi facuta la libera alegere a Organizatorului si ca Organizatorul nu poate fi facut raspunzator fata de dvs. sau orice alta terta parte pentru intreruperea accesului dvs. sau paginii dvs. din concursul online. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe concursul oricând pe parcursul desfăşurării acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.). În situaţia în care Concursul este întrerupt/suspendat, Organizatorul va acorda beneficiile concursului Participanţilor care au îndeplinit condiţiile concursului până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 11. INFORMATIA FURNIZATA

In timpul folosirii aplicatiei este posibil ca utilizatorii sa furnizeze informatii despre sine care pot fi vizibile de catre alti utilizatori (vedeti capitolul Confidentialitatea datelor din acest document). Intelegeti si sunteti de acord ca prin postarea de materiale pe pagina Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) cedati catre Organizatorul concursului dreptul gratuit si irevocabil de a utiliza aceste materiale in decursul existentei serviciului, dar si ulterior desfasurarii acestuia. Intelegeti ca raspunderea pentru toata informatia pe care o postati in cadrul concursului online va revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi facut raspunzatoar de nici o greseala sau omisiune din aceste informatii. Organizatorul nu poate garanta identitatea oricaruia dintre utilizatorii care isi creeaza sau care acceseaza paginile individuale pe pagina Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) si Organizatorul nu poate garanta autenticitatea niciunei informatii postate de utilizatori. Sunteti de acord sa nu simulati aspectul sau functionarea acestei pagini si sa nu actionati pentru a perturba functionarea sau a supraincarca infrastructura noastra informatica, inclusiv, dar fara a se limita la, comunicari nesolicitate, incercari de a obtine acces neautorizat, transmitere sau activare de virusi informatici.

ART. 12 COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

In cadrul concursului Organizatorul poate avea nevoie sa comunice cu dvs. prin email sau telefon (vedeti capitolele Confidentialitatea datelor, Premiul concursului si Desemnarea castigatorului). Sunteti de acord sa primiti mesaje email, legate de participarea dvs. la concurs pentru a asigura buna derulare a concursului. Sunteti de acord ca numele si/sau adresa dvs. email sa fie mentionate in titlul anumitor comunicari pe care le initiati pe pagina de Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) (exemplu: anuntarea castigatorului). Intelegeti si sunteti de acord ca Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact in scopul consultarii sau informarii dvs. cu privire la produse, oferte si promotii. Puteti renunta la acest privilegiu prin serviciul de dezabonare din cadrul mesajelor email primite de pe website-ul shop.yellowstore.ro. Organizatorul isi exercita dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului document in scopul de a asigura coerenta si corectitudinea desfasurarii concursului. Organizatorul va afisa orice modificare a prezentului document pe pagina de Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) ART. 13. TAXE SI COSTURI Inscrierea in concurs este gratuita. Premiul este supus taxelor si impozitelor conform legii si vor fi suportate de catre Organizator.

ART. 14. LIMITE DE RASPUNDERE

Acceptand acest regulament, sunteti de acord ca Organizatorul, angajatii sai, partenerii si orice alti colaboratori in concursul online nu sunt raspunzatori pentru nici un fel de pierderi sau consecinte negative directe, indirecte, ocazionale sau exceptionale rezultate in urma: a) utilizarii paginii Facebook Yellowstore (https://www.facebook.com/shop.360.ro/) b) accesului neautorizat sau alterarii comunicarii dvs. cu sau prin pagina de facebook

ART 15. FORȚĂ MAJORĂ. CAZ FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

ART 16. LITIGII

Orice reclamaţie având ca obiect concursul poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la comenzi@yellowstore.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

ART. 17. LEGEA APLICABILA

Acest regulament reprezinta un acord intre dvs. si Organizatorul concursului, guvernat de legislatia romaneasca in vigoare. In conformitate cu prevederile GDPR, va aducem la cunostinta urmatoarele: Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în conditii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligatiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse. Beneficiati de dreptul de acces, intervenție, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, si puteti limita prelucrarea realizată de noi si chiar să solicitati stergerea datelor. Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le veti transmite si care apar sau vor aparea in documentele fiscale ce reliefeaza relatia noastra de comunicare. Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor in conditiile mai sus mentionate.