Regulament campanie Toamna cu reduceri Nikon

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania „Toamna cu reduceri Nikon” (numita în cele ce urmează si " Campania") este organizată de S.C. NYS Experience S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, etaj 3, camera 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI RO29704683, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. NYS Experience S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea „Toamna cu reduceri Nikon”.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul Romaniei în perioada 1 - 11 octombrie 2018, in magazinul Yellow Store si pe https://shop.yellowstore.ro/toamna-cu-reduceri-nikon, pentru aparatele foto Nikon, obiectivele NIKKOR si accesoriile foto achizitionate in perioada mai sus mentionata, denumite in continuare „Produsele”.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă aparatele foto Nikon, obiectivele NIKKOR si accesoriile foto achizitionate din magazinul Yellow Store sau de pe https://shop.yellowstore.ro/toamna-cu-reduceri-nikon semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei si persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achizitioneaza produsele mentionate la Articolul 3.1. si care au creat un cont pe website-ul https://shop.yellowstore.ro.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promotiei – pret unic net pentru produsele semnalizate in magazinul Yellow Store sau de pe https://shop.yellowstore.ro/toamna-cu-reduceri-nikon, in perioada 1 - 11 octombrie 2018. Produsele trebuie achizitionate de Participanti in ziua Campaniei de la magazinul participant sau de pe https://shop.yellowstore.ro/toamna-cu-reduceri-nikon.

Produsele achizitionate in ziua Campaniei vor fi semnalizate in magazinul participant, cat si in pagina https://shop.yellowstore.ro/toamna-cu-reduceri-nikon. Acest pret va fi valabil doar in zilele Campaniei.

Organizatorul campaniei nu va accepta ca forma de achitare a contravalorii produselor, plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice alta forma de plata cu exceptia celei agreate in ziua respectiva.

Produsele din campania „Toamna cu reduceri Nikon” vor fi disponibile in magazinul participant si in pagina  https://shop.yellowstore.ro/toamna-cu-reduceri-nikon in limita stocului existent in aceeasi zi, fara a fi posibila plasarea altor comenzi in afara stocului alocat Campaniei. In Campanie sunt incluse si produse care au fost expuse sau capete de stoc pe anumite game.

Campania „Toamna cu reduceri Nikon” nu se cumuleaza cu alte promotii.

Fiecare Participant va putea sa achizitioneze din magazinul Yellow Store sau de pe https://shop.yellowstore.ro/toamna-cu-reduceri-nikon produse la pret de „Toamna cu reduceri Nikon” cu urmatoarele limitari: nu mai mult de doua produse identice pe o singura comanda si maxim zece produse pe o singura comanda.

Participantii pot alege sa ridice comenzile plasate online din magazinul Yellow Store Baneasa Shopping City (Sos. Bucuresti-Ploiesti 42D, sector 1, Bucuresti, Program L – D: 10:00 – 22:00).

Comenzile achitate online garanteaza existenta produsului in stoc si livrarea lui in cel mai scurt timp posibil. Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face in ordinea plasarii comenzii. 

Pentru livrarea produselor a caror valoare este mai mica de 100 de lei, la domiciliu prin curier, cumparatorul va trebui sa achite o taxa de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeasi factura.

Articolul 6. Taxe si impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamatie având ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la comenzi@yellowstore.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

Art. 9.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinul Yellow Store si pe site-ul https://shop.yellowstore.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.